górne tło

Tourism Friendly Cities

Projekt Tourism Friendly Cities realizowany był przez Kraków w ramach unijnego programu URBACT III i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było stworzenie strategii współpracy różnych podmiotów celem zapewnienia równowagi pomiędzy wzmożonym ruchem turystycznym a potrzebami mieszkańców i zapewnieniem ich komfortu życia codziennego.

urbactTourism Friendly Cities

 

Projekt dotyczył analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki w miastach, które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego.

Projekt wychodził naprzeciw potrzebom Krakowa, który boryka się z negatywnymi zjawiskami takimi jak: częściowa gentryfikacja dzielnic turystycznych, odczuwany przez mieszkańców nadmiar turystów czy też innych problemów związanych z turystycznym charakterem miasta: m.in najem krótkoterminowy lub obniżająca się jakość usług.

Projekt pozwolił na nabycie doświadczeń międzynarodowych w odnotowanych powyżej zjawiskach. Prowadzono prace badawcze i analityczne. Projekt zakładał również stworzenie Lokalnej Grupy projektowej, co przyczyniło się do ściślejszej współpracy UMK z interesariuszami różnego typu i wpłynęło na proces ich integracji.

Program: Urbact III, Sieci Planowania Działań (Action Planning Networks)

Wartość projektu (dla Krakowa): 275.295 PLN (64.022 EUR)

Wartość dofinansowania (dla Krakowa): 234.000 PLN (54.402 EUR)

Okres realizacji:

I faza: 2.09.2019-2.03.2020

II faza: 7.05.2020-7.08.2022

Partnerstwo: Genua (IT) jako lider, Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT)