górne tło

Opracowania z zakresu turystyki

Gmina Miejska Kraków od wielu lat prowadzi badania i analizy ruchu turystycznego w mieście.  Przeprowadza je zespół doświadczonych specjalistów. Efektem ich pracy jest kompleksowy obraz rynku turystycznego w Krakowie. Wnioski z przeprowadzonych badań pozwalają na wyznaczanie kierunków dalszych działań w celu rozwoju lokalnej turystyki

Ruch turystyczny w Krakowie

Krakowska branża turystyczna

Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa

Wpływ ekonomiczny branży spotkań na gospodarkę Krakowa

Branża spotkań w Krakowie

Gospodarka turystyczna w Krakowie

Artykuły naukowe

Raporty i inne opracowania

Kopiec Krakusa
Fot. Ela Marchewka