Kalendarz wydarzeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35,
  • Data:

    24 marca – 19 maja 2024 ( 2024-03-24 - 2024-05-19 )

Organizatorzy:
  • Muzeum Krakowa

W 2024 roku mija dziesięć lat od momentu, kiedy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa po raz pierwszy zaprosiło Państwa do udziału w konkursie na najpiękniejsze drzewko emausowe. Był to swego rodzaju eksperyment sprawdzający, czy na bazie nieco zapomnianej już zabawki odpustowej można stworzyć rzecz nową, twórczo przetworzoną przez współczesność, ale tkwiącą głęboko w tradycyjnej symbolice drzewka życia. Może nawet z pewną obawą oczekiwaliśmy na pierwsze prace, ale kreatywność twórców przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bogactwo form, materiałów, technik oraz dodatkowych znaczeń zawieranych w zgłaszanych do konkursu pracach z roku na rok zaskakiwała nas coraz bardziej. Wzrastała nie tylko ilość przynoszonych na konkurs drzewek, ale przede wszystkim, jakość ich wykonania, zaangażowanie w ich tworzenie nie tylko twórców indywidualnych, ale również grup dzieci i dorosłych oraz całych rodzin. Drzewko emausowe zaczęło być rozpoznawalnym symbolem Wielkanocy w Krakowie, stając się również jednym z elementów świątecznych, wiosennych dekoracji w przestrzeni miasta.

Zorganizowana w salach wystawowych Pałacu Krzysztofory pokonkursowa wystawa drzewek zaprasza Państwa w głąb, do odkrycia (nomen omen) korzeni emausowego drzewka. Krótka historia Zwierzyńca, ukazana poprzez obrazy, przeniesie nas pod wzgórze św. Bronisławy, a zebrane na muzealnym kramie dawne emausowe zabawki pozwolą przez chwilę poczuć atmosferę dawnych zwierzynieckich odpustów. Ale główną rolę na wystawie będą grać oczywiście tegoroczne prace konkursowe, przygotowane przez ich twórców w sześciu kategoriach. Podziwiając kunszt autorów oraz poszukując dodatkowych, ukrytych znaczeń w tych krakowskich symbolach odrodzenia i nadziei na wiecznie powracającą wiosnę, będzie można również wyrazić swoją opinię i wybrać spośród prac najpiękniejszą. Głosowanie publiczności będzie trwało przez cały czas otwarcia wystawy, aż do 19 maja.

Najmłodsi zaś będą mogli eksplorować wystawę, podążając za wskazówkami czarnego kota Włodka, który wyjaśni, z czego powinno się składać prawdziwe drzewko emausowe.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowana publikacja: „Słów parę o drzewku”, gdzie znaleźć można historię powstania tego zwyczaju, przypomnieć sobie wszystkie poprzednie edycje konkursu wraz z ich laureatami, a także krótki instruktaż jak wykonać emausowe drzewko, co może być pomocą przed kolejnym konkursem.

 


 

2024 marks ten years since the Museum of Kraków invited us for the first time to participate in the competition for the most beautiful drzewko emausowe – Easter Tree of Life. That particular experiment tested whether what had been a slightly forgotten street fair toy could, if creatively reprocessed by contemporary practices, turn into something new yet deeply rooted in the traditional symbolism of the tree of life. It was not without a certain anxiety that we awaited the first works, yet the artistic creativity of the makers exceeded our most daring expectations. The lavishness of forms, media, techniques, and additional senses instilled into the works submitted for the competition has kept us more and more surprised from one year to another. Not only did the number of the trees brought to the competition keep rising but so did the quality of their make and the passion of their creation exhibited not only by individual makers, but also groups of children and adults, and entire families. Emaus Easter Tree of Life became a recognisable symbol of Easter in Kraków, thus becoming one of the elements of the Easter and spring decorations within the public space of the city.

The post-competition exhibition of the trees, organised in the halls of the Krzysztofory Mansion invites you to discover the roots of the drzewko emausowe. A brief history of the district of Zwierzyniec shown in pictures will take us to the district at the foot of St Bronisława Hill, while the toys from the bygone Emaus street fair will transport us, at least for a moment, into the atmosphere of bygone church indulgence fairs organised in the district of Zwierzyniec. However, quite obviously, the central role will be played here by the works submitted to all the six categories of this year’s competition. Marvelling at the mastery of the craftsmen and seeking additional, hidden meanings in those Krakovian symbols of rebirth and hope for the eternally returning spring, you will also have an opportunity to express your opinion and choose the work you consider the most beautiful of all.

The voting continues throughout the time of the exhibition, that is, until 19 May.

The youngest visitors are welcome to explore the exhibition following the hints from Włodek the Black Cat who can explain what a true Emaus Easter Tree of Life should consist of. The exhibition is accompanied by a richly illustrated publication: Słów parę o drzewku, that can be translated into “A word or two about the tree” that investigates the history of development of the Emaus Easter Tree of Life custom, recalls all the previous editions of the competition and their winners, and also offers short instruction on how to make such a tree yourself, which can be very helpful before the following competition.

 


Źródło: materiały organizatora

więcej