Kalendarz wydarzeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: ul. Lubicz 48,
  • Data:

    4 kwietnia 2024, 18:30 ( 2024-04-04 )

Organizatorzy:
  • Opera Krakowska

Musical Kopernik, czyli historia genialnego naukowca przełożona na język musicalu!

Mikołaja Kopernika uważa się powszechnie za największego polskiego uczonego, jednak pełny obraz jego dokonań i godna człowieka renesansu wszechstronność pozostają wciąż mało znane. W 550. rocznicę narodzin słynnego astronoma Opera Krakowska oraz zaproszeni do współpracy twórcy i realizatorzy zapragnęli przywrócić jego historię polskiej popkulturze, przekładając ją na język musicalu.

Libretto musicalu odwołuje się do najważniejszych wydarzeń z życia Kopernika: studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii, następnie posługi kanoniczej, praktyki lekarskiej i badań astronomicznych prowadzonych we Fromborku, wreszcie powstania i publikacji dzieła De revolutionibus. Nie zabraknie w nim również miejsca dla wątku intelektualnej i emocjonalnej relacji uczonego z Anną Schilling. Autorzy spektaklu chcą ukazać Mikołaja Kopernika nie tylko jako wybitnego astronoma, ale także otwartego i pełnego pasji człowieka. "Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu odłożyć na chwilę astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i do serc" – tłumaczą twórcy.

Libretto musicalu wyszło spod ręki popularnej pisarki Ałbeny Grabowskiej – autorki bestsellerowego cyklu „Stulecie Winnych” oraz” Uczniowie Hipokratesa”. Teksty piosenek napisał Daniel Wyszogrodzki – specjalista od polskiej i światowej sceny musicalowej, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorem muzyki jest Tomasz Szymuś – kompozytor i aranżer, wykładowca w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Choreografię spektaklu opracowali Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka, scenografię oraz światło stworzył Grzegorz Policiński, spektakl wyreżyserował zaś Jakub Szydłowski.


 

Musical Copernicus, or the story of a brilliant scientist expressed in the language of a musical!

Nicolaus Copernicus is widely regarded as the greatest Polish scientist, but the full picture of his achievements and versatility worthy of a Renaissance man is still little known. On the 550th anniversary of the birth of the famous astronomer, the Krakow Opera and its artists and producers hoped to bring his story back to Polish pop culture, expressing it in the language of a musical.

The libretto of the musical refers to the key events in the life of Copernicus: his studies in Kraków, Padua and Bologna, then at a canonical ministry, medical practice and astronomical research conducted in Frombork, and finally the creation and publication of his work “De revolutionibus.” There will also be space for the story of the scientist's intellectual and emotional relationship with Anna Schilling. The creators of the show want to depict Nicolaus Copernicus not only as an outstanding astronomer, but also as an open and passionate man. “We don't want to knock Copernicus off the pedestal. But we will let him put aside his astrolabe for a moment and speak to us in a language that reaches minds and hearts,” the creators explain.

The libretto of the musical was prepared by a popular writer Ałbena Grabowska, who wrote the bestselling series “Stulecie Winnych” and “Uczniowie Hipokratesa.” The lyrics were written by Daniel Wyszogrodzki – a specialist on the Polish and world musical scene and lecturer at the Theater Academy in Warsaw. The music was written by Tomasz Szymuś – a composer and arranger and lecturer at the Institute of Music at the Faculty of Arts of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The show was choreographed by Jarosław Staniek and Katarzyna Zielonka, the set and light design was created by Grzegorz Policiński, and the performance was directed by Jakub Szydłowski.


Źródło: materiały organizatora

więcej