Kalendarz wydarzeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków
  • Data:

    13 – 14 maja 2024 ( 2024-05-13 - 2024-05-14 )

Organizatorzy:
  • Instytut Przedsiębiorczości UJ

Głównym tematem konferencji pozostaje analiza rynku turystycznego w Polsce i za granicą. Dodatkowym celem będzie zgłębienie aspektów wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości po pandemii COVID-19. Podczas konferencji zostanie zorganizowana też hybrydowa sesja z cyklu międzynarodowych spotkań Tourism Cafe Lab, w kooperacji z Euro-Asia Tourism Study Association.

Problematyka konferencji:

- Tourism 5.0,

- nowe technologie na rynku turystycznym,

- Smart Tourism,

- zarządzanie podmiotami gospodarki turystycznej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości,

- determinanty rozwoju rynku turystycznego,

- cyberbezpieczeństwo w gospodarce turystycznej,

- rynek turystyczny w świetle zjawisk kryzysowych społecznych i ekonomicznych,

- e-przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej,

- innowacje w turystyce,

- rynek pracy i kapitał w gospodarce turystycznej,

- nowe kompetencje w nowej rzeczywistości rynku turystycznego,

- Open, Big and Small Data w turystyce,

- media społecznościowe w zarządzaniu podmiotami gospodarki turystycznej,

- wpływ nowych technologii oraz mediów społecznościowych na zachowania turystyczne,

- sytuacja na europejskim/międzynarodowym rynku turystycznym a kwestie polityki UE/globalnej,

- gospodarka turystyczna w Polsce a fundusze UE,

- polityka turystyczna w oddziaływaniu na zrównoważany rozwój turystyki,

- nowe trendy w turystyce.

 


 

The conference again focuses on analysis of the tourism market in Poland and abroad. It will also explore aspects of modern technology in the tourism sector, with a special focus on new opportunities after the COVID-19 pandemic. The conference will also include a hybrid session from the Tourism Cafe Lab series of international meetings, in cooperation with the Euro-Asia Tourism Study Association.

Conference topics:

- Tourism 5.0,

- new technologies in the tourism market,

- Smart Tourism,

- management of tourism economic operators facing modern challenges,

- determinants of tourism market development,

- cyber security in the tourism economy,

- the tourism market in the light of social and economic crises,

- e-entrepreneurship in the tourism economy,

- innovation in tourism,

- the labor market and capital in the tourism economy,

- new competencies in the new reality of the tourism market,

- Open, Big and Small Data in tourism,

- social media in the management of tourism economy entities,

- the impact of new technologies and social media on tourism,

- the European/international tourism market vs. EU/global policy issues,

- the tourism economy in Poland and EU funds,

- tourism policy in influencing sustainable tourism development,

- new trends in tourism.

 


Źródło: materiały organizatora

więcej