Kalendarz wydarzeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
  • Data:

    20 marca - 8 grudnia 2024 ( 2024-03-20 - 2024-12-08 )

Organizatorzy:
  • Cricoteka i Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia

Od 21 marca do 8 grudnia 2024 roku w Cricotece trwać będzie wystawa
Jerzego Beresia – jednego z najważniejszych awangardowych artystów polskich. „Bereś” to pierwsza od śmierci artysty w 2012 roku duża prezentacja jego twórczości, na którą składają się ściśle ze sobą powiązane dwa nurty: rzeźby i manifestacje. Planowany jest też rozbudowany program towarzyszący – do dialogu z twórczością Beresia zostaną zaproszeni performerzy
i performerki. Zaplanowano również możliwość nawiązania bezpośredniej relacji z częścią oryginalnych obiektów poprzez ich dotykanie i wprawianie w ruch.

Wystawa Jerzego Beresia w Cricotece, realizowana we współpracy z Fundacją Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, odbywa się w 60 rocznicę pierwszej indywidualnej wystawy artysty zorganizowanej z inicjatywy Grupy Krakowskiej w Galerii Krzysztofory. Jest kontynuacją linii programowej Cricoteki badania możliwości aktualizowania, zabezpieczenia i prezentowania archiwów oraz spuścizny artystów zajmujących się sztuką efemeryczną, niejako organicznie splecioną z osobą twórcy, a przy tym prezentacji artystów i artystek pozostających w bliskiej relacji z Tadeuszem Kantorem. W przypadku Beresia ten dialog i dyskusja z Kantorem były intensywne i znaczące za życia obu twórców, stanowiły też ważną część działalności Galerii Krzysztofory – kolebki krakowskiej (i nie tylko) awangardy.

 


From 21 March to 8 December 2024, Cricoteka will host an exhibition of
Jerzy Bereś – one of Poland's most important avant-garde artists. “Bereś” is the first major exhibition of his work since the artist's death in 2012. It consists of two closely related streams: sculptures and manifestations. Several accompanying events are also planned – performers will be invited to start a dialogue with Bereś' work. There is also a plan to establish a direct relationship with some of the original objects by touching and setting them in motion.

The Jerzy Bereś exhibition at Cricoteka, prepared in cooperation with the Maria Pinińska-Bereś and Jerzy Bereś Foundation, coincides with the sixtieth anniversary of the artist's first solo exhibition organized at the initiative of the Cracow Group at the Krzysztofory Gallery. It continues Cricoteka's program of exploring the possibility of updating, preserving and presenting the archives and legacy of artists dealing with ephemeral art, while finding a way to organically intertwine it with the artist, at the same time presenting artists who are close to Tadeusz Kantor. In the case of Berez, this dialogue and discussion with Kantor were intense and significant during the lifetimes of the two artists, and formed an important part of the activities of the Krzysztofory Gallery – the cradle of Krakow (and not only) avant-garde.

 


Źródła: materiały organizatora

więcej