Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tourism in Balance: O projekcie

Celem projektu partnerskiego jest zwiększenie skuteczności lokalnych i regionalnych strategii i polityk poprzez wzmocnienie ich wkładu w osiągnięcie zrównoważonego podejścia do turystyki. Nacisk kładziony jest na rozpowszechnienie turystyki na szerszym obszarze i wykorzystanie możliwości oferowanych przez każde miasto i region, maksymalizując pozytywny wpływ przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych skutków rozwoju rynku turystycznego.

Fot. Turystyka Kraków.pl

W projekcie Tourism in Balance bierze udział sześć miast i regionów – Amsterdam w Holandii, Kraków  w Polsce, Tallin w Estonii, Andaluzja/Sewilla w Hiszpanii, Rzym we Włoszech i Braszów w Rumunii – które napotykają problemy z nadmierną turystyką. Miasta łącząc siły, opracowują nowe polityki i strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Otrzymują wsparcie i wskazówki od doświadczonego partnera w dziedzinie badań nad turystyką, Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bredzie (BUas) w Holandii (lidera projektu).

Na poziomie międzynarodowym, projekt zakłada wymianę doświadczeń z innymi partnerami oraz ekspertami tematycznymi, jak ulepszyć instrumenty polityk / strategii, zidentyfikować, zarządzać i rozwiązywać potencjalne ryzyka strategiczne oraz jak dostosować się do zmian, jak stać się odpornym miastem i jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

Udział Krakowa w projekcie wpisuje się w rekomendacje "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chce żyć. Kraków 2030" i wynikających z niej zapisów m. in. o budowaniu sieci ścisłej współpracy z innymi miastami Europy.

Rola Krakowa w projekcie TiB na poziomie lokalnym ma na celu operacjonalizację rekomendacji z dokumentu przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 24 marca 2021 r. pn. "Polityka zrównoważonej turystyki dla Krakowa w latach 2021-2028" oraz wypracowanie nowych rozwiązań w turystyce, w duchu zrównoważenia.

Budżet projektu:

Wartość projektu całkowita: 1.754.151 EUR (na 7 partnerów)

Wartość projektu dla Krakowa: 190 070 EUR = ok. 874 300 PLN

Wartość dofinansowania dla Krakowa: 152 056 EUR = ok. 699 450 PLN

Partnerzy projektu: Breda University of Applied Science (lider), Amsterdam, Tallin, Andaluzja, Rzym, Brasov.

Link do oficjalnej strony projektu: Tourism in Balance | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Adrianna Chwastek
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-07
Data aktualizacji: 2024-05-09
Powrót
Znajdź