Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Smart Toursim Destinations

Projekt jest  inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie miast UE w ułatwianiu dostępu do produktów i usług turystycznych i hotelarskich poprzez innowacje technologiczne. Miasta UE w ramach projektu dowiedzą się, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania cyfrowe, aby uczynić turystykę zrównoważoną i dostępną.

Miasto Kraków przystąpiło do projektu Smart Tourism Destinations. Projekt jest  inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie miast UE w ułatwianiu dostępu do produktów i usług turystycznych i hotelarskich poprzez innowacje technologiczne. Miasta UE w ramach projektu dowiedzą się, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania cyfrowe, aby uczynić turystykę zrównoważoną i dostępną. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie miast UE na ich drodze do zielonej i cyfrowej transformacji mającej na celu poprawę inteligentnego i zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystyki miejskiej w UE. W szczególności projekt skupi się na tym, w jaki sposób miasta UE mogą przyjąć podejście oparte na danych, aby stać się lub poprawić destynację jako inteligentny cel turystyczny. Projekt angażuje dużą liczbę zainteresowanych stron, w tym decydentów politycznych, sektory prywatne, praktyków i badaczy  akademickich. W ramach projektu wybrani zostali przedstawiciele europejskich destynacji zainteresowanych staniem się lub ulepszeniem inteligentnych inwestycji turystycznych.

Projekt "Smart Tourism Destinations", finansowany jest przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w konsorcjum z CARSA i Uniwersytetem w Maladze. Czas trwania projektu to 30 miesięcy.

Do projektu zgłosiły się miejsca docelowe z wcześniejszym doświadczeniem w zarządzaniu danymi turystycznymi, a także nowicjusze w tym zakresie. Szczegółowymi celami  inicjatywy są m.in. poprawa zarządzania danymi w turystyce, wspieranie współpracy czy opracowanie planu działania na rzecz poprawy destynacji jako inteligentnego celu turystycznego

Celem przystąpienia przez Miasto Kraków do projektu Smart Tourism Destination jest poprawa pozycjonowania Miasta Krakowa jako celu turystycznego. Istotne dla miasta jest poszukiwanie nowych mechanizmów promowania innowacji w destynacji turystycznej poprzez wdrażanie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, po to aby tworzyć zróżnicowane i wysoce konkurencyjne usługi turystyczne w Krakowie. Założeniem jest również zapoznanie się z kryteriami na świecie i w Europie, które ustanawiają minimalne wymagania dotyczące klasyfikacji destynacji turystycznych jako „inteligentnych destynacji turystycznych”, zgodnie z najnowszymi trendami inteligentnych miast. Wizja miasta Krakowa jako destynacji inteligentnej wpisuje się w założenia Polityki Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028. Transformacja ta z pewnością pobudzi i spowoduje zwiększenie konkurencyjności Krakowa poprzez zdolności innowacyjne, co w efekcie doprowadzi do poprawy postrzegania naszej destynacji i poprawy jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie celu stania się Smart Tourism Destination wiąże się z przygotowaniem i wdrożeniem odpowiedniej strategii rewaloryzacji destynacji. Kraków chciałby w efekcie udziału w projekcie opracować koncepcję i wdrożyć m.in. Ekosystem Inteligentnej Turystyki, jak również opracować mapę drogową/plan działań szczegółowych na kolejne lata, która umożliwiłaby miastu stanie się inteligentną destynacją turystyczną.

W ramach współpracy z interesariuszami w odniesieniu do rozwoju turystyki zrównoważonej miasto w tej chwili posiada bazę 900 pomysłów na rozwój zrównoważonej turystyki w Krakowie. Obecnie trwają prace nad wyselekcjonowaniem odpowiednich pomysłów i pogrupowaniem ich w ramach obszarów tematycznych i opracowania na tej podstawie planów działań.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-07
Data aktualizacji: 2023-09-08
Powrót