Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie rozwoju przemysłu spotkań (MICE)

Polityka protekcjonizmu

 

Organizacja wydarzeń kongresowych stanowi strategiczny rynek rozwoju ze względu na transfer wiedzy oraz wskaźnik dochodowości i kwalifikację uczestników do segmentu premium poprzez wyższy poziom wydatków. Odbudowa silnej pozycji konkurencyjnej Krakowa jako miasta gospodarza międzynarodowych wydarzeń jest zadaniem kluczowym. Bezpieczeństwo sanitarne spowoduje opóźniony w czasie restart tego segmentu i wprowadzi wydarzenia hybrydowe. Posiadając dobrze rozwinięte struktury organizacyjne (Krakowskie Biuro Kongresów - Kraków Convention Bureau, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Network), rekomenduje się działania czyniące z tego segmentu sektor strategiczny. Kraków winien selektywnie pozyskiwać wydarzenia przemysłu spotkań w oparciu o własny potencjał naukowy. Rośnie presja ekonomiczna zleceniodawców na współfinansowanie wydarzeń przez miasta gospodarzy, co wymaga partnerstwa lokalnych interesariuszy w tworzeniu oferty. Poszukiwanie unikatowych miejsc przez planistów wydarzeń wskazuje na potrzebę szerszego, ale odpowiedzialnego udostępniania przestrzeni dziedzictwa kulturowego. Stopniowa integracja interesariuszy przemysłu spotkań powinna dokonywać się wokół Kraków Convention Bureau jako lidera i koordynatora marki rozpoznawalnej w kraju i zagranicą.

Rekomendowane działania:

  • Wspólne budowanie konkurencyjnej oferty kongresowej miasta, jej promocja i lobbing z wykorzystaniem najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych np. pakiet kongresowy, program Ambasadorów Kongresów Polskich.
  • Integracja partnerów i dostawców, w zakresie wymiany wiedzy, w tym poprzez Kraków Network.
  • Kreowanie innowacyjnych narzędzi, w tym hybrydowych i online, wspomagających proces pozyskiwania i organizacji wydarzeń kongresowych.
  • Promowanie odpowiedzialnego partnerstwa w tworzeniu długoterminowej oferty kongresowej miasta.
  • Analizy i badania sektora spotkań w Krakowie.

Cele strategiczne

 

II. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-13
Data aktualizacji: 2023-09-13
Powrót