Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zarządzanie gospodarką nocną

Polityka interwencjonizmu i protekcjonizmu

 

Obserwując trendy w zakresie preferowanych form i sposobów spędzania czasu wolnego zarówno przez mieszkańców, jak i turystów można wnioskować, że rozwój gospodarki nocnej w Krakowie będzie wracał do stanu sprzed pandemii COVID-19. Wymagać będzie to interwencji wszystkich lokalnych interesariuszy w dążeniu do eliminacji negatywnych praktyk i skojarzeń związanych z Krakowem jako miejscem taniej rozrywki. Sektor turystyczny miasta jest zainteresowany uspokojeniem przestrzeni miasta w oparciu o ideę tworzenia wartości wspólnej (CSV)46. Kreacja nowych przestrzeni może być skuteczna w dywersyfikacji gospodarki nocnej.

 

Rekomendowane działania:

  • Wypracowanie mechanizmów kreowania i zarządzania ofertą nocną, nawiązującą do dziedzictwa historycznego miasta i jego tożsamości.
  • Angażowanie sektora biznesowego w rozwiązywanie problemów w oparciu o ideę CSV, w tym rozwiązania programów promujących odpowiedzialnych przedsiębiorców.
  • Stymulowanie zachowań użytkowników miasta (w tym odwiedzających), uwzględniających integracje interesariuszy wokół idei „Respect Kraków” z korzyścią dla mieszkańców.

 

Cele strategiczne

 

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-13
Data aktualizacji: 2023-09-13
Powrót