Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Integracja kultury i przemysłów kreatywnych z gospodarką turystyczną

Polityka interwencjonizmu

 

Wydarzenia kulturalne mają zdolność zmieniania miast. Kreują atmosferę międzykulturowego kontaktu, budują markę miasta, są ważną inwestycją w kapitał symboliczny i kulturowy mieszkańców. Wiele festiwali organizowanych w przestrzeniach historycznych staje się istotną częścią niematerialnego dziedzictwa miast, przyczyniając się do fizycznej i symbolicznej transformacji miasta. Motywacja przyjazdów turystycznych wykracza więc poza klasyczne zasoby dziedzictwa materialnego. Miasto potrzebuje sprawnego ekosystemu festiwali i kilku cyklicznych wydarzeń, w tym wystaw, o zasięgu międzynarodowym budujących trwale markę Krakowa, które powinny mieć znaczący udział w tworzeniu oferty turystycznej. Z punktu widzenia budowania strategii dla międzynarodowej marki krakowskich festiwali konieczne jest stworzenie spójnej platformy z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi komercjalizacji oferty instytucji kultury. Interesariusze powinni wypracować także narzędzia służące trwałemu włączeniu oferty kulturalnej i przemysłów kreatywnych w komercjalizację prowadzoną przez tradycyjnych organizatorów turystyki oraz samodzielnie poprzez systemy rezerwacyjne.

Rekomendowane działania:

  • Koncentracja i komercjalizacja unikalnych wydarzeń (m.in. wystawy, festiwale, etc.) o prestiżowej randze krajowej i międzynarodowej.
  • Stworzenie platformy informacji i komercjalizacji oferty instytucji kultury i wydarzeń .
  • Angażowanie przemysłów kreatywnych i usług pozaturystycznych.
  • Umiarkowana komercjalizacja unikalnych miejsc (venues) „na zamówienie”.
  • Wypracowanie formuły zintegrowanego centrum zarządzania dziedzictwem kulturowym Krakowa jako platformy dialogu zarządzania przestrzenią.
  • Zwiększanie integracji zadań innych instytucji miejskich (Kraków Film Commission, Krakowskie Biuro Festiwalowe) z gospodarką turystyczną.

Cele strategiczne

 

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

VII. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-13
Data aktualizacji: 2023-09-13
Powrót