Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O inicjatywie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krakowskiej branży turystycznej, która jest w poważnym kryzysie po ponad dwóch latach pandemii i sytuacji za naszą wschodnią granicą, powstała inicjatywa powołania Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To stowarzyszenie dysponujące skutecznymi narzędziami do realizacji wspólnych projektów, które poprawią kondycję rynku turystycznego w Krakowie. Głównym celem powołania organizacji jest sprawna realizacja przez Kraków zadań wynikających z rekomendacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.

KTA member
Fot. Kraków Tourism Alliance

„Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” będzie działać w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji wynikającej z art. 4 ust. 2 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Krakowska organizacja wpisuje się w system zarządzania turystyką w Polsce, do którego należą: Polska Organizacja Turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne oraz Lokalne Organizacje Turystyczne.

„Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” to struktura partnerska, a Kraków będzie jednym z jej członków. Co ważne, członkami stowarzyszenia będą mogły być samorządy, instytucje kultury, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, takie jak Krakowska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski czy Małopolska Izba Hotelarska Gremium oraz oczywiście osoby fizyczne. Wszyscy uczestnicy rynku turystycznego mogą zatem tworzyć tę organizację turystyczną w Krakowie, a już blisko 20 kluczowych przedstawicieli lokalnego rynku turystycznego wstępnie zadeklarowało w niej członkostwo.

Warto pamiętać, że stowarzyszenie finansuje się ze składek członkowskich. Ponadto może mieć zewnętrzne źródła finansowania np. pozyskane z dotacji, czy z środków unijnych w celu realizacji projektów wypracowanych w trakcie operacjonalizacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o swoje organy, realizując zadania zgodnie ze statutem, budżetem, planami działania uchwalonymi przez Radę Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

LOT KONTAKT

Temat pojawił się m.in. podczas spotkań z cyklu „Kierunek: miasto dla wszystkich. Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Uczestnicy wskazywali argumenty, które mają istotne znaczenie dla podjęcia działań zmierzających do powołania Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Podkreślano, że jako struktura partnerska może być platformą do realizacji projektów wynikających z „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Wskazywano również na poprawę efektywności zarządzania turystyką oraz elastyczność działania takiej organizacji na przykładzie polskich miast.

Podczas spotkań przywoływano również argumenty dotyczące zwiększenia skali i zakresu działań przez uruchomienie procesu pozyskiwania funduszy dla realizowanych projektów. Wspólna debata wokół tematu doprowadziła do przygotowania projektu uchwały o utworzeniu organizacji turystycznej w Krakowie przez członków komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa.

Rozwój zrównoważonej turystyki w Krakowie

Turystyka w Krakowie nie ma swojej pozaurzędowej instytucjonalnej reprezentacji z udziałem gminy. Utworzenie Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa stanowi odpowiedź na potrzebę wzmocnienia działań podejmowanych na rzecz rozwoju turystyki w mieście. Obecnie w systemie zarządzania turystyką w Polsce rośnie rola dużych miast, metropolii, które powinny dysponować narzędziami służącymi osiąganiu strategicznych celów samorządu. W odniesieniu do naszego miasta cele te wskazuje „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”.

Obecność Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ułatwi również uzyskanie wpływów z opłaty turystycznej/pobytowej, nad wprowadzeniem której trwają prace w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Organizacja zwiększy też szanse na pozyskanie funduszy zewnętrznych dla turystyki. Kraków zatem podejmuje działania, które pozwolą być gotowym na wprowadzenie tych przepisów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Janaś
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-08
Data aktualizacji: 2024-05-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź