Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Toursim in Balance

Tourism in Balance: O projekcie

2023-09-07

Celem projektu partnerskiego jest zwiększenie skuteczności lokalnych i regionalnych strategii i polityk poprzez wzmocnienie ich wkładu w osiągnięcie zrównoważonego podejścia do turystyki. Nacisk kładziony jest na rozpowszechnienie turystyki na szerszym obszarze i wykorzystanie możliwości oferowanych przez każde miasto i region, maksymalizując pozytywny wpływ przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych skutków rozwoju rynku turystycznego.

Znajdź