Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe technologie w turystyce

Polityka leseferyzmu i interwencjonizmu

 

Współcześni turyści funkcjonują w koncepcji „internetu wszystkiego”. Daje to poczucie bezpieczeństwa podczas podróży, dostępu do informacji i ofert. Inteligentna turystyka łączy wykorzystanie nowoczesnych technologii z wysokim standardem obsługi i pobytu turysty w mieście. Turysta może funkcjonować w mieście bezkonfliktowo, ale może także wprowadzać zaburzenia do równowagi miasta. Wiele zależy od tego jak sprawnie otrzyma informacje i ułatwienia umożliwiające bezproblemowe korzystanie z oferty miasta. Wyzwala to konieczność prowadzenia monitoringu użytkowania miast i satysfakcji, zarówno po stronie turystów jak i mieszkańców. W oparciu o pozyskane dane wprowadzać się powinno inteligentne rozwiązania, które umożliwią zachowanie harmonii w różnych sferach funkcjonowania miasta. Pozwoli to na realizację strategicznych celów miasta i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podstawowe znaczenie będzie odgrywało wykorzystanie dużych zbiorów danych. Rekomenduje się budowanie oferty turystycznej miasta w oparciu o idee smart z uwzględnieniem pogłębionych relacji i doznań turystycznych, w tym zgodnie z ideą slow47.

Rekomendowane działania:

  • Cyfryzacja zarządzania relacjami z odwiedzającymi.
  • Wykorzystanie kreatywnych technik i inteligentnych narzędzi w celu poprawy wrażeń turystycznych, przepływu informacji oraz analizy ścieżek aktywności turystów.
  • Rozwój narzędzi oznakowania i informacji turystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
  • Budowa oferty turystycznej miasta w oparciu o nowe technologie z uwzględnieniem pogłębionych relacji i doznań turystycznych.
  • Promocja turystycznej oferty miasta o dużym stopniu digitalizacji.

Cele strategiczne

 

I. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-13
Data aktualizacji: 2023-09-13
Powrót